Światło radosne!

Światło radosne chwały Twego Ojca

Nieśmiertelnego, który mieszka w niebie,

O Jezu Chryste!


Otośmy doszli do zachodu słońca.

I oglądamy blask wieczornej zorzy

Śpiewając Trójcy.


Ty jesteś godzien teraz i na wieki,

Aby sławiono czystym głosem Ciebie,

O Synu Boży!


Dajesz nam życie, przeto wszechświat cały

Składa Ci hołdy i wychwala Ojca

Z Duchem Najświętszym!


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików