Źródło wszelkich bytów

Boże, źródło wszelkich bytów,

Gdy skończyłeś swoje dzieło,

Napełniłeś całą ziemię

Darem bogactw nieprzebranych.


Już skończony ogrom świata,

Wtedy nastał odpoczynek,

Aby dla nas był przykładem

Odzyskania sił po pracy.


Pomóż nas, prosimy, Panie,

Opłakiwać błędy życia,

Zawsze spełniać cnót nakazy,

By zasłużyć na Twą łaskę.


Kiedy zaś nadejdzie groza

Przed straszliwym Twoim sądem,

Daj nam wspólnie się radować

Twym pokojem wiekuistym.


Spraw to Ojcze miłosierny,

Który razem z Twoim Synem

I z Pocieszycielem Duchem

Władasz czasem i wiecznością.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików