Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryo

łaskiś pełna

Pan z Tobą.

Błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryo, Matko Boża!

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików