Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego,

Pana naszego:

który się począł z Ducha świętego,

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod pontskim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa,

siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego:

ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha świętego,

święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.

Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików