A witajcież pastuszkowie

A witajcież pastuszkowie, toć goście mili

Bóg wam zapłać, żeście nas tu dziś nawiedzili.

Hej, hej dzisiaj zbyt rano, dzisiaj zbyt rano

Pasaliśmy tam nad smugiem, gadaliśmy jedno z drugim,

Tu nam kazano, tu nam kazano.


Co tam słychać między ludźmi i co się dzieje,

Jeżeli mają o pokoju dalszym nadzieję,

Hej, hej jam ci strzegł wołów,

Bartek owiec, Kuba koni, będzie pokój jako łoni

Głos był Aniołów, głos był Aniołów.


A o rogatem też bydle, co za wieść będzie?

Jeśli go też nie ranią głodni niedźwiedzie?

Hej, hej powiem nowinę, powiem nowinę:

Kiedy krowa stawi rogi, a wół ryknie, niedźwiedź w nogi,

Idzie w gęstwinę, idzie w gęstwinę.


A które po kryształowej pływają wodzi

Ryby z sobą, jeśli żyją w wielkiej swobodzie?

Hej, hej to coś od bydła, to coś od bydła,

Ryby z sobą jak najlepiej, lecz ich często dużo tępi

Wydra przebrzydła, wydra przebrzydła.


A tym, którym lądy Swe dała ręka Trójcy święta?

Jeśli z sobą w zgodzie żyją małe ptaszęta?

Hej, hej te się nie trują, te się nie trują.

Kozioł z wilkiem, lew z sarną, a sum z rysiem między drzewy.

Wespół z nią żyją, wespół z nią żyją.


Jeśli też pokój chowają z sobą te zwierze,

Jeśli summa wespół z wilkiem trzyma przymierze?

Hej, hej zgoda jest wszędy, zgoda jest wszędy.

Z indykami igra kura, tchórz im stanie za patrona,

Nie trzeba grzędy, nie trzeba grzędy.


Podziękujcież pastuszkowie Memu Synowi,

Który się wam narodził ku pokojowi,

Hej, hej zagrajmy we flety, zagrajmy we flety,

Bądź pochwalon dobry Panie, któryś złożony na sianie,

Za pokój święty, za pokój święty.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików