Alleluja! Chwalmy Boga

Alleluja! Chwalmy Boga,

Który się narodził,

By nas wyswobodził z niewoli.


Alleluja! Chwalmy Boga,

Którego Anieli,

Śpiewając weseli, chwalili.


Alleluja! Chwalmy Boga,

Którego pasterze

W prostocie swej szczerze chwalili.


Alleluja! Chwalmy Boga,

Którego ptaszęta

I nieme bydlęta chwaliły.


Alleluja! Chwalmy Boga,

Którego królowie

Od wschodu Mędrcowie chwalili.


Alleluja! Chwalmy Boga,

Którego mniemany,

Ojciec, Józef zwany wychwalał.


Alleluja! Chwalmy Boga,

Którego Maryja,

Dziś w żłobie powija w pieluszki.


Alleluja! Chwalmy Boga,

W tem życiu na ziemi,

A potem z Świętymi na wieki.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików