Anielski chór

Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie,

Zwiastując im Boskiego słowa wypełnienie;

Że w szopie z czystej Panny nasz Zbawca się narodził,

By nas dziedziców nieba z więzów oswobodził.


W niedoli i ubóstwie Pan nieba przychodzi,

On tym cierpieniem nędzy nam wszystko osłodzi.

Jak leżąc płacze w żłóbku, tak i na krzyżu skona,

Miłości cudem odkupienia On dokona.


Więc nućcie wdzięczne pienia Dzieciątku, pasterze,

I nieście wasze dary w uprzejmej ofierze:

Z uśmiechem przyjmie miłym. On z nocnych nas ciemności

Wywiedzie na dzień jasny w niebios kraj światłości.


Da żywot łaski wiernym, da błogosławieństwo,

Wysługą męki zniesie grzechowe przekleństwo,

Na to się teraz zniżył do tak błahego żłobu,

By nas od śmierci zbawił i podwyższył z grobu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików