Co jest tego za przyczyna

Co jest tego za przyczyna, że się Słowo rodzi

W czasie na świat z Matki, które z ust Ojca

Przedwiecznego, który słowem świat stworzył i

Słowo zesłał, aby ludzkie przemówiło plemię.


Niemota to na człowieka ciężka padła była,

Kiedy przez dyskurs ciekawy Ewa wykroczyła:

Słowo było wymówione początkiem do złego

Trzeba było dla naprawy Słowa Wcielonego.


Dokument to jest miłości przeciwko stworzeniu

Boga, że się tak uniżył w Swojem narodzeniu:

Ukrył Bóstwa Swój majestat w maleńkiem ciałeczku

Dał się poznać człowiekowi w bydlęcym żłóbeczku.


Uważ, proszę, świecie, co to Bóg czyni dla ciebie,

Ustępuje granic nieba, sam się w plewach grzebie.

będzieszże tak niewdzięczny, iż nie uznasz tego,

nie będzieszże kompensował dobra tak wielkiego?


Zdumiewaj się na tak wielkie zadatki miłości,

Do wzajemnej poczuwaj się Bogu uczynności;

Daruj serce uniżone w rekompensę Bogu,

Strzeż się grzechu jak zarazy i złego nałogu.


Ćwicz się w cnotach, popraw życie, chowaj przykazania

I pilnego w nabożeństwie dokładaj starania:

Chroń się świata obłudnego i jego marności,

Kontent będzie Jezus z takiej od ciebie wdzięczności


Zakonniku a ty ubogi, co też oddasz Panu Twemu,

Dla zbawienia twego w stajni w żłobie leżącemu?

Daj przysięgłe posłuszeństwo, czystość i pokorę,

A tak szczodrze Jezusową wzbogacisz oborę.


Ubóstwo, szczerość, cierpliwość i ścisłe milczenie,

Skromność w oczach, statek w myśli ciała umartwienie

Chowaj, a tak Maleńkiemu podobać się będziesz,

I doskonałości takiej z ochotą nabędziesz.


Teraz Ci już zaśpiewawszy wesoło, mój Panie,

Dobrą wolę i pragnienie dajęć na posłanie;

Serce czyste i skruszone przyjmij po kolędzie,

Tobie chwała, nam zaś żywot wieczne niechaj będzie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików