Do nóg Twoich się zbliżamy

Do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy,

Jezu w tym żłóbeczku

złożon na sianeczku!

Byś nas raczył błogosławić,

Przytem od szkody wybawić,

Trzody, owieczki.


A mój miły wziąwszy Franek obwarzanek,

Stach masła garnuszek,

Kuba worek gruszek,

Niesie Panu po kolędzie.

Jeśli tego mało będzie,

Przydam jabłuszek.


Mazur woła! hojze moja! do oboja,

I do piscałecki,

dla tej Dziecinecki:

Zagram ze mu wdzięcnie miło.

By się z nami uciesyło,

To Paniątecko.


Rusin mówi hałłyłuja, pomyłuja

Odnych zakłykaty,

druhich poprachaty,

By wsichutko prychodyły,

Knyszy, pyrochy znosyły,

Panu dawały.


Moskalowi gdy znać dano, nakazano:

Kak stupaj bąjtuszka

rodytsia Dytiuszka,

Drugich braty zakłykaty,

Sołdat braty popłachaty,

Stupaj w Betleem.


Litwin z lasa jak kiełbasa hasa, hasa,

Przyprawia boćwinę, by karmił dziecinę,

A kałuchę kraje palcem,

Kądluch stawia razem z smalcem,

Wiotalis kieptas.


Węgrzyn kusy z olejkami, z kropelkami,

Do szopy przybywa,

w toż głosu dobywa:

Legem, legem malatana,

Sem prynosim tu dla Pana,

Zdrowe olejki.


Niemiec bieży marsz w te tropy, do tej szopy,

Ach! ach! mein Kinder,

in dem grossen Winter,

Ist geboren ausserkoren,

in der Krippe nicht erforen,

In Betlehem ształ.


Holenderczyk gdy przybywa, z sobą wzywa

Pobliższe Narody, do szopy w zawody,

Angielczyka i Duńczyka,

Kicynenig, wart ein wenig

Tuch und Gold ist da.


Włoch z daleka nadskakuje, wykrzykuje,

Dovet e syniore, nostro grand amore,

Aportasto un bel piato,

De limoni, macaroni,

Per i bambini.


Hiszpan słucha, w niebo dmucha, koło ucha,

Pyta czy w Madrycie,

narodzone dziecię,

Valga dios, senior mios,

Tele geros kawaleros

Sicero meciu.


Francuza choć nie proszono, obaczono,

Mon diu! co się dzieje?

w Betleem jaśnieje:

Notr Dam święta Panieneczko,

Witam twego Jezuseczko,

Bą żur o bą diu.


Cygan bieży z dary swemi za drugiemi,

Furdyt sołonynka,

dla bożocho Synka:

Dziassa prindi dziakulina,

Pereskoczyt i dolina,

Do Betleemu.


Także żydom nakazano i znać dano,

By Pana witali,

do szopy biegali,

Pokłon Jemu oddawali,

Mesyasza wyznawali

Winnym ukłonem.


Żydzi mowią: skąd Messyasz, to Pan nie nasz,

Nie tak on psichodzi,

jak w Bublii chodzi,

My go czekamy wielkiego,

Wy go macie maleńkiego,

Win der dzieciątko.


Łacinnik śpieszy hukając i śpiewając:

Verbum caro factum,

nobis Coelo datum,

Atque genti confitenti,

Et in terra permanenti,

Salus aeterna.


A od Wschodu trzej Królowie, monarchowie.

Do Betleem jadą,

ofiary swe kładą:

Narodzonego witają,

Innym ochoty dodają

By się cieszyli.


Przyjmijże nas za twe sługi, na wiek długi,

Jako twych poddanych,

Jezu tobie danych,

Przyjmijże i to co dajemy.

Bo się więcej nie możemy,

Czem ci przysłużyć.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików