Pastorałko nieś się biała

Pastorałko nieś się biała

nasypało tego roku

i na ziemię osowiałą

przynieś spokój, spokój, spokój.


Nieś się biała pastorałko

słowo niech się słowem stanie

Ty muzyko zaś nam szparko

przykaż taniec, taniec, taniec.


Hejże nocy, babo czarna

tak ci w gwiazdach nie do twarzy

Pozwól sierp księżyca zabrać

pozwól marzyć, marzyć, marzyć.


Że już skarbce napełniono

po największym urodzaju

stoły wszystkie zastawiono

w naszym kraju, kraju, kraju.


Pastorałko w czapie białej

nasypało tego roku

Ziemi dziwnie rozszalałej

przynieś spokój, spokój, spokój.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików