Wojna nie drzymie

Wojna nie drzymie, trwoga w Solimie,

Zkąd się dzień rodzi, wojsko pochodzi:

Błyskają groty, sypią się roty,

A trzej w koronie, dążą ku bramie,

Króla szukają, Króla wzywają.


W takiej przygodzie, zginiesz Herodzie,

Ba gdybyś zginął i w piekło kinął.

Echo w to szczęście, biega po mieście,

Padła nowina, że z Panny Syna,

Dawid swe plemię, ma w Betleemie.


Wschodnie korony, niosą ukłony,

A ztąd jest smutny Herod okrutny.

Gruchnęła sława, krzyknęła wrzawa:

Że dał na ziemię, Bóg święte plemię,

Jeszcze w Dawidzie krew nie wynijdzie.


Już się nam stawił, jarzma nas zbawił,

Pan z nieba rodem, pod złym Herodem:

Idą z królami i z taborami,

Muły, wielbłądy, i pułków rządy,

Lud srogi zbrojnie, rusza spokojnie.


Okryli ziemię ku Betleemie,

A z nieba wodze mają w tej drodze:

Herod zły wściekle, na swe przedpiekle,

Nowina z gości, naszej radości.

O gdyby skoczyć a w punkcie zoczyć,


Cnego dziedzica i królewicza.

Przed tym to Panem, wszystkie kolanem,

Padną narody, w pokoju zgody,

Tamci w Solimie, berło obejmie,

W dobry czas goście, dary przynoście.


Termin w podróży, gwiazda jest w róży,

Fortuną wasza, cześć Messyjasza;

A ten co szuka, Dawida wnuka,

Herod w chytrości, zdechnie ze złości,

Darmo się zbroi, zginie w krwi swojej.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików