Adwent głosi to przesłanie

Adwent głosi to przesłanie,

Którym Ty nas wzywasz, Panie,

Na pokutę i czuwanie.


Więc czuwajcie, bo nie wiecie,

Kiedy zjawi się na świecie

Pan, by sądzić wszystkie rzeczy.


Zanim przyjdą nowe święta

Pan przychodzi w Sakramentach,

Jego Moc już w nas poczęta.


Witaj, sprawiedliwy Panie,

Niech zwycięstwa dzień nastanie,

Niechaj miłość w nas zapłonie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików