Adwent przyjściem Boga straszy

Adwent przyjściem Boga straszy

Na ostatnie Sądu czasy;

Więc grzesznicy my najpierwej

Rzućmy brzydkie grzechu ścierwy.


Czas ponury, nocy długie,

W skrzepłej ziemi gawron dłubie;

Obraz to wierny smutnego

Grzesznika opuszczonego.


Naprzód popiół i fijołek!

Precz na stronę tłusty ciołek!

W kolor się kościół ubiera,

Pokuty barwę przybiera.


Przybądź z Janem Magdaleno!

Głoś pokutę prawowierną;

Nad Jordanem tyś widziała

Jana martionego ciała.


Więc nas przed przyjściem Baranka,

Zbudzaj każdego poranka;

Do wczesnej modlitwy, postu,

Aza dostąpim odpustu.


O pokorna Magdaleno!

Pomóż pilno czuwać ze mną;

Biodra moje ściąg powrozem,

By duch nie zziąbł grzechu mrozem.


Ty niegdyś byłaś Grzesznicą,

Żyłaś świata soczewicą,

Smutnyś już adwent przebyłą

I wesołych Gód dożyła.


Niecnąś przedtem szafowała

Jałmużną z piękności ciała;

Lecz skąpawszy się już we łzach,

U Nóg Pańskich kornie pełzasz.


Magdaleno! twą ofiarą

Wspierałaś Jezusa z wiarą;

Spraw, niech co Adwent oszczędzi,

Hojna ręka puści z piędzi.


Przybądź w pomoc Jezu miły!

Gdy nas cnoty opuściły;

Serce czyste stwórz, zgładź grzechy,

Z Magdaleną daj pociechy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików