Adwentowe proroctwa

Słuchaj domu Dawida:

Oto Pan sprawi dla was zbawienia znak:

Panna pocznie i zrodzi

Syna Emmanuela!

Więc drogę Panu przygotujcie,

ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się.


Przejrzą oczy niewidomych,

uszy głuchych się otworzą,

chromy jak jeleń wyskoczy,

język niemych weselem krzyknie,

na pustyni trysną zdroje wód.


Pień Jessego zakwitnie,

korzeń odrośl wypuści zbawienną

i spocznie na niej Duch Pana.

Bóg przybędzie pełen mocy,

nawiedzi lud swój i wyzwoli,

sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da.


Przejrzą oczy niewidomych,

uszy głuchych się otworzą,

chromy jak jeleń wyskoczy,

język niemych weselem krzyknie,

na pustyni trysną zdroje wód.


Wschodzi gwiazda z Jakuba,

z Izraela podnosi się berło.

Wyśpiewuj córo syjońska,

krzycz z radości Izraelu,

twój Król i Pan jest pośród ciebie.

On na zawsze zniszczy śmierć i otrze każdą łzę.


Przejrzą oczy niewidomych,

uszy głuchych się otworzą,

chromy jak jeleń wyskoczy,

język niemych weselem krzyknie,

na pustyni trysną zdroje wód.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików