Anioł Gabryel Niebieski poseł

Anioł Gabryel – Niebieski poseł

Od Boga posłany – Do Nazaretu

Do Maryi Panny.


Łaskę niezmierną – A miłość wielką

Od Boga zwiastuje, - I że jest łaski

Pełna oznajmuje.


Panna to słysząc – A uważając,

Wnet się zatrwożyła – Słowa anielskie

Pilnie rozmyślała.


Mówiąc: Aniele, - Niebieski pośle,

Jakże to jest można? – Bym Matką była

Bez poznania męża?


Anioł odpowiedź dobrą – Znalazł wnet,

Mówiąc: nie lękaj się, - Nadnaturalnie

Rzecz tato dzieje się.


Bo nic niemożne – A niepodobne,

Jest Bogu wiecznemu, - Który dodawa

Pomocy każdemu.


Toż Elżbieta cna – Twoja pokrewna

W starości poczęła – Chociaż niepłodna

Dosyć długo była.


Ta Panna cicha – Pokornie wzdycha,

A Archaniołowi – Odpowiedź stroi

Bożemu posłowi:


Oto służebna – Cicha pokorna

Pana tak wielkiego; - Niech mi się stanie

Według słowa twego.


Tu wnet Zbawiciel, - Nasz Wykupiciel

Przedziwnie się wcielił – By był człowiekiem

Ku nam z nieba zstąpił.


Wykupicielu, - Nasz Zbawicielu

Daj przez Twe wcielenie – Po tem żywocie

Wieczne radowanie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików