Anioł Gabryjel w poselstwie przychodzi

Anioł Gabryjel w poselstwie przychodzi do Na'zaret posłany

Zwiastując Pannie, że Syna porodzi bez pa'nieństwa odmiany

Mówi, że poczniesz w czystym żywocie Boga-Człowieka w dwoi istocie

Który będzie Świętym zwany


Zdziwi się Panna pomieszana zgoła, nowość myśl jej natęża

Jak to być może - rzecze do Anioła - ponieważ nie znam mę'ża

Wierz, boś znalazła łaskę u Pana - Syna Boskiego Matkąś obrana,

Żebyś głowę starła węża.


Otom ja Twoja służebnica Panie na rozkaz Twój gotowa.

Juz wierzę - niech się wola wola Twoja stanie według danego słowa.

Jeśli mój żywot ciasnyć jest Boże, w sercu więc Ci dam przestrzeńsze łoże

Miłość Cię moja wychowa


O wielkie szczęście Maryja dla Ciebie, które Cię dziś potkało,

Że Słowo Boskie w zbawienia potrzebie w Tobie ciałem się stało.

A więc o Matko Boska i nasza racz już urodzić nam Mesyjasza,

Który z Ciebie dziś wziął ciało.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików