Archanioł Boży Gabryel

Archanioł Boży Gabryel,

Posłan do Panny Maryjej,

Z Majestatu Trójcy świętej,

Tak sprawował poselstwo kniej:

Zdrowaś Panno łaskiś pełna,

Pan jest z Tobą to rzecz pewna.


Panna się wielce zdumiala

Z poselstwa, które słyszała;

Pokorniuchno się skłoniła,

Jako Panna sromieżliwa,

Zasmuciła się z tej mowy,

Nic nie rzekła Aniołowi.


Ale poseł z wysokości

Napełnion Boskiej mądrości,

Rzekł jej: nie bój się Maryja,

Najszczęśliwszaś Panno miła,

Nalazlaś laskę u Pana,

Oto pocznicsz jego Syna.


Jezus nazwiesz Imię jego,

Będzie Synem najwyższego,

Wielki z strony człowieczeństwa,

A niezmierny z strony Bóstwa:

Wieczny Syn Ojca wiecznego,

Zbawiciel świata wszystkiego.


A jakożby to mogło być,

Jęła Panna kniemu mówić:

Ja nie chcę męża nigdy znać;

Jął jej Anioł tak powiadać:

Iż duch święty z swej miłości,

Sprawi to w tobie w czystości.


Temu Panna uwierzyła,

Przyzwalając tak mówiła:

O Pośle Boga wiecznego,

Gdyż to wola Pana mego,

Toć ja służebnica jego,

Stań się według słowa tego.


Rychlej niźby kto mgnął okiem,

Stał się Syn Boży człowiekiem,

W żywocie Panny najczystszej ,

Ze krwie czystego serca jej,

Sprawą Boga wszechmocnego,

Miłośnika człowieczego.


I toć wielka miłość była,

Boga Ojca jego Syna;

Iż dla człowieka grzesznego,

Z majestatu najświętszego ,

Z miłości wiecznej przed wiekiem,

Stał się Syn Boży człowiekiem.


O Aniele Gabryelu!

Najszlachetniejszy z tak wielu,

O Pośle najznakomitszy,

Nie jest równy tobie inszy:

Z poselstwa któreś sprawował,

Znać iż cię Bóg umiłował.


Pośle Boga wszechmocnego,

Gdyś tak w wielkiej łasce jego,

Módl się do Pana za nami,

I do tej najświętszej Panny,

Abyśmy z grzechów powstali,

Po śmierci z nim królowali.


Bogu Ojcu wszechmocnemu,

Synowi jego miłemu,

I Duchowi najświętszemu,

Bogu w Trójcy jedynemu,

Dziękujmy dziś w pokorności,

Za ten cud jego miłości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików