Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo,

I wywyższona przez Pana.

On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,

Niepokalana.


Ty, któraś Słowo z wiarą przyjeła,

By w Tobie Ciałem się stało.

Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,

Przedwieczną Światłość.


Bądź nam obroną Bogarodzico,

Gdy się błąkamy w ciemności.

Do światła wiary prowadź na nowo,

Drogą świętości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików