Boże wieczny, Boże żywy

Boże wieczny, Boże żywy!

Odkupicielu prawdziwy,

Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!


Któryś jest na wysokości,

Schyl nieba, użycz litości:

Spuść się w nasze głębokości.


O niebieskie góry srogie,

Spuśćcie rosę na ubogie,

Dajcie nam zbawienie drogie.


Nietrzymajcie przejrzanego,

Chmury swoim dżdżem naszego

Przynieście sprawiedliwego.


Przyjdź co rychlej miłosierny,

O Boże! człowiek mizerny,

Ciebie czeka, tobie wierny.


Obejdź się z nami łaskawie

Zmiłuj się po nagłej sprawie,

Racz przyjść ku twej wiecznej sławie.


Odmień Panie twój gniew srogi,

Odmień, niech człowiek ubogi

Nawiedzi twe święte progi.


Usłysz płacz stworzenia swego,

Dąj doczekać uciesznego

Narodzenia Syna twego.


Amen zakrzykniem wdzięcznemi

Głosy, by nas Bóg z świętemi

Złączył poczty anielskiemi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików