Cesarzowa, Królowa niebieska

Cesarzowa, Królowa niebieska,

Łaski Bożéj jesteś pełna,

Mocna i przykazująca,

Nad anielskie plemię jaśniejąca;

Słusznieś jest nazwana Marya Królowa;

Płodem Syna twojego

Uchowaj nas od złego,

Panno Marya, Matko Boża.


Tyś lekarstwem wszystkich grzesznych,

Wspomóż nas, Panno, niemocnych,

Różo prawa bez ostrości

I lilia Panno czystości;

Wejrzyj, Matko Boża, twój cię sługa wzywa,

Grzechy swe wyznawa,

Z nich się winien dawa,

Wspomożenia twego żąda.


O Najświętsza, najczystsza!

Racz dać grzesznym wspomożenie,

Łaskę, miłość doskonałą

Racz dać mnie, żądającemu;

Nawiedź błądzącego na drogę sprawiedliwości,

K'tobie wołającego,

O Panno czystości,

Zachowaj nas wszelkiéj złości.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików