Chwila wielka, chwila święta

Chwila wielka, chwila święta,

W Przedwiecznego woli wszczęta,

Przez proroków spodziewana

Ma się spełnić w przyjściu Pana.


Zejdzie słońce hez zachodu,

Zstąpi promień do ciemnicy,

Gwoli świętej tajemnicy

Wstanie rószczka z Jesse rodu,


Z niej za sprawą Boskiej siły.

Miły niebu, ziemi miły

Kwiat zakwitnie nieodwłocznie,

I Duch święty na nim spocznie.


Przyjdzie cnoty panowanie,

Dzień nadejdzie odrodzenia,

Ze sie światłem staną cienia

Ze się Słowo Ciałem stanie.


Jak rzeczono przed wiekami,

Bóg zamieszka między nami,.

Serc ofiarę przyjmie w darze,

W niebie Ojca synom w skazę.


W synów świętą miłość wleje,

Tym przepuści, co kochali,

A imieniem cnót pochwali:

Wiarę, Miłość i Nadzieję.


Przyjdź niebawem, i czekanie

W radość świata przemień Panie!

Wyuczony Twemi słowy,

Człek Cię witać będzie nowy


Wzięci z serc wdzięczności pienie

Do stóp Twego majestatu;

Bo to Bóg, co Syna światu

Szle na świata odrodzenie.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików