Ciebie my Matką Boga

Ciebie my Matką Boga - wszyscy wyznawamy

Ciebie Panno Maryjo - zawsze wychawalamy


Ciebie czci i uwielbia - cały okrąg ziemi

Ciebie chwali, poważa - wszelkie ludzkie plemię


Tyś jest najmilszą córką - Ojca przedwiecznego

Tyś Matką Boga Syna - jednorodzonego


Tyś jest Oblubienicą - Ducha najświętszego

Kościołem Boga w Trójcy Świętej jedynego


Tobie wszyscy Anieli i Archaniołowie

Trony, Księstwa, Mocarstwa niebiescy Duchowie


Tobie wszelakie państwa kraju niebieskiego

Cześć chwałę oddawają bez końca żadnego


Cherubin Serafiny chwałę czynią Tobie

Bez ustannemi głosy wykrzykując Sobie


Święta, święta Maryja święta Matka Boża

Niepokalana Panna śliczniejsza niż róża


Wszyscy Cię wyznawają Matką Stwórcy Swego

Rodzicielką Jezusa Pana Najwyższego


Tyś po Bogu jedyną nadzieją mej duszy

Przez Cię pewne zbawienie każdy Sobie tuszy


Pociechąś utrapionych i portem tonących

Ostatnim najpewniejszym ratunkiem ginących


Tyś Matką wszystkich świętych i błogosławionych

I wesele mieszkańców w niebie umieszczonych


Ty po prawicy Ojca siedzisz z Synem Swoim

Bądźże mocną obroną nędznym sługą swoim


Ciebie my upraszamy wspomóż Swoje sługi

Których Syn Twój krwią Swoją zmazał grzechów długi

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików