Czekam na Ciebie, dobry Boże

Czekam na Ciebie, dobry Boże

przyjdź do nas Panie, pospiesz się.

Niechaj mi łaska Twa pomoże,

chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,

przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,

przyjdź i nie spóźniaj się.


Wśród licznych trosk i niepokojów,

kiedy już sił nie starcza nam.

Karmisz nas Panie swoim Ciałem,

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże,

przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do nas Panie, przyjdź z łaską swoją,

przyjdź i nie spóźniaj się.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików