Do Nazaretu

Do Nazaretu, gdzie Jej dom,

z obłoków przybył Boży Gość.

I przed Maryją kłania się

Boży Posłaniec Gabriel.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie kiedyś prosił Bóg;

zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.


Maryja rzekła w sercu swym:

Niech wola Pana spełni się!

I pośród ludzi dzięki Niej

zamieszkał Jezus, Boży Syn.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie kiedyś prosił Bóg;

zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.


Elżbieta kornie skłania się,

z radością wita krewną swą:

Ty, co Mesjasza niesiesz nam,

błogosławiona zawsze bądź.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie kiedyś prosił Bóg;

zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.


Od tamtej chwili aż do dziś

maluczkim Pan objawia się.

I przez Maryję w życie twe

Zbawiciel wkroczyć pragnie znów.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie kiedyś prosił Bóg;

zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików