Grzechem Adama ludzie uwikłani

Grzechem Adama ludzie uwikłani

Wygnani z raju wołali z otchłani;

Spuście niebiosa, deszcz na ziemskie niwy

I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy.


Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,

Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,

Póki nie przyszła wiekami żądana

Z ludzkiej krainy Dziewica wybrana


Ona pokorą i oczy skromnymi

Boga samego ściągnęła ku ziemi;

Że, którego świat nie objął wielkości,

Tego dziewicze zamknęły wnętrzności


Nie naszą jaką zasługą ściągniony;

miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;

wziął ciało ludzkie, w nim ból, niedostatki,

zbratał się z nami, był Synem u Matki.


Dajmy Mu za to dzięki, ludu wierny,

że kochając nas, był nam miłosierny,

i wznosząc ręce ku niebu jasnemu,

śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików