Gwiazdo morza głębokiego

Gwiazdo morza głębokiego,

Matko Boga naywyższego.

Panienko bądź pozdrowiona

Fortko Rayska otworzona.


Od Aniołaś przywitana

Gdyś poczęła w sobie Pana,

Imię matki naszey Ewy

Odmienisz ku pokoiowi.


Rozwiąż węzły zadłużonym

Przynieś światłość zaślepionym:

Odpędź od nas co iest złego

Ziednay, co nam potrzebnego.


Pokaż się nam matką prawą

Acz niegodnym bądź łaskawą:

Niech nas przez cię Syn wysłucha

Ku nam grzesznym skłoni ucha.


Panno ze wszech osobliwsza

Skromna,cicha y wstydliwsza

Wybaw z grzechów, daruy winy:

Cichą czystość wley w twe syny.


Żywot uproś niezmazany,

Smierć bespieczną bez nagany:

Byśmy Boga oglądali,

Z nim się wiecznie radowali.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików