Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy to Hejnał Roratny.

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,

Cześć i chwałę Bogu dajmy,

Nabożnie kniemu wołajmy.


Mocny Boże z wysokości,

Ty światłem swej wszechmocności,

Rozpędź piekielne ciemności.


Jużci ona noc minęła,

Co wszystek świat ucisnęła,

A początek z grzechu wzięła.


Na to Boży Syn jedyny,

By ciemności zniosł i winy,

W żywot wstąpił świętej Panny.


Temu Bóg dał nas w opiekę,

By czartowską zniosł z nas rękę,

I piekielną odjął mękę.


Ten łaskawie nas przyjmuje,

Z wiecznych ciemności wyjmuje,

Światłość zbawienną gotuje.


Tylko nam ta noc zostanie,

Co jest na odpoczywanie,

A odnawia pracowanie.


Lecz i prace i wsze sprawy,

Da szczęśliwe Bóg łaskawy,

Byle Bogu był człek prawy.


Boże prawdziwa światłości,

Ty oświeć nasze ciemności,

Wiodąc do twojej jasności.


Daj nam szczęśliwe powstanie,

Twojej łaski przeżegnanie,

A dobroci wysławianie.


Boże wiecznej wszechmocności,

Broń od złości i przykrości,

Nagłej, wiecznej, śmiertelności.


Ty, któryś jest dobrotliwy,

Odmień swój gniew sprawiedliwy,

A racz nam być miłościwy.


Amen, Amen, raczysz to dać,

Byśmy się tam mogli dostać,

Na wieki z tobą królować.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików