Jak błyskawica

Jak błyskawica znak Twój zajaśnieje,

W dniu ostatecznym ludzkości,

Gdy będziesz Chryste sądził pokolenia,

Według ich czynów i myśli.


Nadejdzie wtedy kres wszelkiego czasu,

Niebo i ziemia przeminą,

A Ty otworzysz księgę naszych sumień,

Patrząc w ich głębię tajemną.


Ufamy Tobie miłosierny Panie,

Któryś swą męką nas zbawił,

I naszą wierność w dłonie Twe składamy,

Pełni pokornej nadziei.


Więc nie odrzucaj owiec Twego stada,

Dobry Pasterzu i Królu,

Lecz okaż litość, którą obiecałeś,

Tym co zdążają za Tobą.


Baranku Boży, zmiłuj się nad nami,

Umieść po swojej prawicy,

A Tobie z Ojcem i Najświętszym Duchem,

Chwała niech będzie na wieki.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików