Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy

Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy,

Wybawiciel litościwy?

Z płaczem wołał lud z ciemnice,

Mając Boskie obietnice.


Pamiętając, jako one

Od początku udzielone

Z ust się do ust przechodziły,

O Chrystusie pewne były.


Zetrze węża łeb chytrego,

Na zdradę czuwającego,

Przyjdzie z Świętymi licznymi

Zwyciężyć nad ubogimi.


Abramowi przyrzekany

Syn Izaak na znak dany,

Że Zbawiciel na świat przyjdzie

I z nasienia jego wyjdzie.


Nieba z ziemią połączenie,

Czego Jakob miał widzenie,

Znaczyło: Bóg się zlituje

I w ludziach się zamiłuje.


Umierając Jakob widzi,

Jak z pod Judy berła Żydzi

Chrystusa oglądać mają,

Gdy swych królów postradają.


Mojżesz proroka równego,

Z pośród braci wzbudzonego,

Mesyasza obiecuje,

Słuchać Jego nakazuje.


Gdyż On Boskie powie słowa,

W Duchu świętym Jego mowa,

Jak Mu w usta jest włożona,

Wolą Bożą wymierzona.


Dawid w psalmach wyśpiewuje,

Synem Bożym Go mianuje;

Izaiasz patrzy na przyszłą

Jego mękę jakby wyszłą.


A Micheasz wyraźnemi

Słowy mu objawionemi

Narodzenie nam przytacza,

Miasto Betleem naznacza.


Daniel czas wyrachował,

Aggeusz zaś prorokował

Przyjście do nowéj świątyni,

Co świetniejszą ją uczyni.


Przyszedł Jezus obiecany,

Mesyasz oczekiwany;

Przyjdzie znowu, kiedy wzbudzi

Na sąd Boski wszystkich ludzi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików