Którego chwali niebo niestanowne

Którego chwali niebo niestanowne,

Ziemia potoczna i morze żeglowne,

Możnéj machiny troistéj Dziedzica

W żywocie nosi swym czystym Dziewica.


Któremu służy światło słońca wdzięczne,

Lampy niebieskie i koło miesięczne,

Tego niebieskiéj pełne łaskawości

Piastują w sobie Panieńskie wnętrzności.


Szczęśliwaś, Matko, z upominku tego,

Stworzyciel nieba bowiem wysokiego,

Który świat wielki w garści swéj ukrywa,

W żywocie twoim zamknion odpoczywa.


Bądźże pochwalon, Boże nieskończony,

Dziwnym sposobem z Panny narodzony.

Z Najwyższym Ojcem i z Duchem społecznie

Jednę miej chwałę, cześć i sławę wiecznie.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików