Mądrości! która z ust Bożych wypływasz

Siedem Antyfon Adwentowych

O Sapientia!

Mądrości! która z ust Bożych wypływasz,

Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:

Przybądź i naucz nas dróg roztropności,

Wieczna mądrości.


O Adonai!

O Adonai! Wodzu Izraela,

Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela:

Przybądź upadłym pod ciężkiem brzemieniem,

Z silnem ramieniem.


O Radix!

Korzeniu Jesse! tyś chorągwią ludów,

Zamilkną króle na widok twych cudów:

Przybądź i pospiesz, użal się złej doli,

Wybaw z niewoli.


O Clavis!

Kluczu Dawidów! Izraela Boże!

Co ty otworzysz, nikt zamknąć nie może:

Przybądź a wywiedź mocą twej prawicy,

Więźniów z ciemnicy.


O Oriens!

O wschodzie ranny! światło wiekuiste,

Sprawiedliwości słońce promieniste:

Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,

Nędznych tysiące.


O Rex!

Królu narodów! tyś ich upragnieniem,

Tyś jest węgielnym jedności kamieniem:

Przybądź, niech człowiek przez ciebie stworzony

Będzie zbawiony.


O Emmanuel!

Emmanuelu! Królu! Prawodawco!

Oczekiwanie narodów i zbawco:

Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,

Boże! nasz Panie.


W czterotysiącznej utęschnienia nocy,

Patryarchowie, Króle i Prorocy,

I naród wszystek takie głosy wznosił,

O zbawcę prosił.


Też głosy wznosim dziś w kościele nowym,

W czteroniedzielnym czasie Adwentowym:

Pamiętni skutków upadku ciężkiego

Adamowego.


Ty coś z szatańskiej wykupił nas ręki,

O Chryste! przyjmij cześć naszą i dzięki:

Daj twój obchodzić w czystości sumienia

Dzień narodzenia.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików