Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza,

Gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza.

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.


Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.


Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,

uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem.

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,

ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików