Miłośnik człowieka nielada Anioła

Miłośnik człowieka nielada Anioła,

Lecz moc Swéj stolicy, cnego Archanioła

Do Panny wysyła.

By dzielne poselstwo odbył w naszéj sprawie,

By ludzkiéj naturze uczynił bezprawie,

By Panna rodziła.


By nad przyrodzenie miał Swój ród Król chwały,

Rządził i panował, a kwas ciał zbrzydziały

Zniósł śród niepokoju;

By twarde Swą mocą pysznym przytarł rogi

I karki wyniosłych rzucił pod Swe nogi,

Dzielny zawsze w boju;


Aby rzucił z tronu króla świata tego,

A Matkę posadził wedle boku Swego

W Ojcowskiém Królestwie.

Idź już, Pośle, ogłoś dary niezliczone

I starego pisma już odkryj zasłonę,

Mając moc w poselstwie.


Przystąp, Pośle, tudzież mów: bądź pozdrowiona,

Mów: Pan z tobą, Panno, łaską napełniona,

Przydaj i te słowa:

Nie bój się, przyjm Boski skład, Panno wsławiona,

W którym przedsięwzięcie twoje się wykona

I ślub twój zachowa.


Słucha, wierzy wieści Panna i poczyna,

Wielbi Pana swego, wkrótce rodzi Syna,

Ale cudownego,

Narodu ludzkiego poradę mądrości,

Boga najwyższego, Ojca potomności

Ostatniéj stałego.


Który by łaskawie grzechy nasze zgładził

I winę darował, w Ojczyźnie osadził,

W gwiazdolitém niebie.

Za nami, Marya, proś Syna w téj chwili,

Byśmy po wygnaniu w téj Ojczyźnie żyli,

Oto prosim ciebie.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików