Moc Boża dziwna, A niewymowna

Moc Boża dziwna – A niewymowna!

Co to uczyniła? – Na podobność swą,

Człowieka stworzyła.


Wielce pięknego – Nieśmiertelnego,

I tak rozumnego, - Mógł on dobrze znać

Stworzyciela swego.


Aby przebywał – W Raju panował,

A wszego używał, - Tylko z jednego

Drzewa by nie jadał.


Djabeł złośliwy – zawiścił tego,

Odwiódł od dobrego, - Które miał człowiek,

Od Boga samego.


Uwziął ze złością, - Z wielką chytrością

Człowieka wyszydzić, - Wszelkiej rozkoszy

Chcąc go pozbawić.


Tak wąż nieszczęsny – Upadek straszny

Przywiódł dla człowieka – Dla skosztowania

Jedynego jabłka.


Człowiek dla tego – Światła Bożego,

I radości wiecznej, - Zawinił stratę

Znalezienia trudnej.


Aż się spełniło – To co już było

Z dawna obiecane, - O Tobie Jezu,

Że się wcielisz w Pannie.


Z Ducha świętego – A nie z innego

Nasienia żadnego, - Lecz z Panieńskiego

Żywota czystego.


Z Panny bez męża – Wykwitła róża,

To jest ten Messyasz – Obiecan dla nas,

Zapewnie to Bóg nasz.


Ten ma wybawić – A wyswobodzić,

Co miało zginąć, - A djabłu złemu

Nie dać więcej władać.


Miłość Jezusa – To uczyniła,

Że się pokazała, - A się głęboko

Ku grzesznym zniżyła.


Wielkato radość – Aniołom była,

Gdy przyszła nowina, - Że łaska Pana

Cały świat zbawiła.


Pochwalmyż tego – Pana miłego

Za wcielenie Jego, - Człowiek nie słyszał

Nigdy nic lepszego.


Amen śpiewajmy – Cześć, chwałę dajmy

Ojcu niebieskiemu, - Synowi Jego,

Duchowi świętemu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików