Na ziemię pełną krzywd

Na ziemię pełną krzywd, potoków łez,

W ten czas, gdy zatracono życia sens:

Panie, przyjdź, wołamy Ciebie, wysłuchaj nas!

Panie, przyjdź, Boże przyjdź, prowadź nas.


Panie, przyjdź, Boże przyjdź i z serc naszych wyrwij zło,

Utwórz z nich, o utwórz z nich miłości krąg.


Spraw, aby zapomniano słowo "wróg",

By nie profanowano słowa "brat".

Panie, przyjdź, wołamy Ciebie, wysłuchaj nas!

Panie, przyjdź, Boże przyjdź, prowadź nas.


Panie, przyjdź, Boże przyjdź i z serc naszych wyrwij zło,

Utwórz z nich, o utwórz z nich miłości krąg.


Ja wierzę, że nadejdzie taki dzień,

Że człowiek przezwycięży w sobie zło,

Że na oczyszczoną ziemię przyjdzie Bóg,

Przyjdzie Bóg i wyzwoli wierny Lud.


Panie, przyjdź, Boże przyjdź i z serc naszych wyrwij zło,

Utwórz z nich, o utwórz z nich miłości krąg.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików