O Matko miłościwa

O Matko miłościwa,

Panno litościwa.

Dziewico prawdziwa.

Marya, módl się za nami.


Nasza Orędownico,

Strapionych Rzecznico.

Nędznych pomocnico.

Marya, modl się za nami.


Ty świata podziwienie,

grzesznych wybawienie.

Smętnych pocieszenie.

Marya, modl się za nami.


My do ciebie wzdychamy

y z płaczem wołamy.

Pomocy żądamy.

Marya, modl się za nami.


Nie masz po Bogu po w niebie,

pewnieyszey krom ciebie.

Pomocy w potrzebie.

Marya, modl się za nami.


O Panno łaski pełna,

Nadewszystkie dzielna,

Z Bogiem nierozdzielna.

Marya, modl się za nami.


Przez Twe poczęcie czyste,

Szczęście wiekuiste.

Ziednay nam oyczyste.

Marya, modl się za nami.


Przybądż nam gdy pomrzemy

Y na sąd staniemy.

Wstaw się za grzesznemi.

Marya, modl się za nami.


Uproś nam zlitowanie

Z tobą krolowanie:

Dayże nam to Panie.

Marya, modl się za nami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików