Oto Pan przybywa

Pośpiesz nam Boże z pomocą, wyzwól nas z pęt grzechów naszych,

Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj,

Wzbudź w nas potęgę swą na nowo!


Oto Pan przybywa,

Prostujcie drogi swego życia!


O Boże, tchnij nowe życie I okaż swe miłosierdzie,

Ciebie czekamy z tęsknotą,

Obiecanego Zbawiciela.


Oto Pan przybywa,

Prostujcie drogi swego życia!


Oto nadchodzi nasz Zbawca, aby panować nad nami.

Mocą swej wielkiej ofiary

On zgładzi grzechy całej ziemi.


Oto Pan przybywa,

Prostujcie drogi swego życia!


Ukaż nam blask Twojej drogi, którą do ciebie idziemy.

Prawdy światłością nas oświeć,

Byśmy zdążali do Królestwa.


Oto Pan przybywa,

Prostujcie drogi swego życia!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików