Pan jest blisko

Wysłuchaj, Pasterzu, prośby ludu Twego

I prowadź nas jak naród wybrany.


Pan jest blisko, już przychodzi,

By zbawienie ludziom dać.


Ty, który panujesz nad narodami

Okaż się ludowi Twemu.


Pan jest blisko, już przychodzi,

By zbawienie ludziom dać.


Panie, wzbudź potęgę Twoją

I przybądź, aby nas zbawić.


Pan jest blisko, już przychodzi,

By zbawienie ludziom dać.


O Boże, odnów ducha naszego,

Abyśmy byli zbawieni.


Pan jest blisko, już przychodzi,

By zbawienie ludziom dać.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików