Po upadku

Po upadku człowieka grzesznego,

Użalił się Pan stworzenia swego,

Zesłał na świat Archanioła cnego.


Idź do Panny Imię jej Maryja,

Spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna,

Pan jest z tobą, nie bądźże troskliwa.


Panna na ten czas Psałterz czytała,

Gdy pozdrowienie to usłyszała,

Na słowa się Anielskie zdumiała.


Archanioł widząc Pannę troskliwą,

Jął ją cieszyć mową łagodliwą:

Panno nie lękaj się, Pan jest z tobą.


Nalazłaś łaskę u Pana swego,

Ty się masz stać Matką Syna jego,

Ta jest wola Boga wszechmocnego.


A będzie mu dane Imię Jezus,

Ten będzie zbawicielem wszystkich dusz,

Raczysz miła Panno przyzwolić już.


Panna aczkolwiek była troskliwa,

Ale widząc że to wola Boża,

Rzekła: Pańska służebnicamci ja.


Aczem ja wielce pragnęła tego,

Bym mogła być sługą Matki jego,

Stańże mi się według słowa twego.


Jak prędko te slowa wymówiła,

Wnet Pana w żywocie swym poczęła,

A tam Bogu cześć i chwałę dała.


O Panno gdyżeś takowej mocy,

Wołamy ktobie we dnie i w nocy,

Raczysz nam być grzesznym na pomocy.


Byśmy Panno przez twe przyczynienie,

Mieli tu swych grzechów odpuszczenie,

A potem wiekuiste zbawienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików