Pozdrowiona bądź

Do Nazaretu gdzie Jej dom

z obłoków przybył Boży gość.

I przed Maryją kłania się

Boży posłaniec Gabriel.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.

Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jemu daj swój dom.


Maryja rzekła w sercu swym,

niech wola Pana spełni się.

I pośród ludzi dzięki Niej

zamieszkał Jezus, Boży Syn.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.

Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jemu daj swój dom.


Elżbieta pokornie kłania się,

z radością wita krewną swą.

Ty, co Mesjasza dajesz nam,

błogosławioną zawsze bądź.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.

Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jemu daj swój dom.


Od tamtej chwili, aż do dziś

maluczkim Pan objawia się.

I przez Maryję w życie twe

Zbawiciel wkroczyć pragnie znów.


Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jezusowi daj swój dom.

Pozdrowiona bądź,

Ciebie dzisiaj prosi Bóg

Zechciej Matką Jego być,

Jemu daj swój dom.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików