Przyjdź Dzieciątko

Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,

Zaświeć jasną zorzą.

My czekamy na Twe przyjście

Razem z Matką Bożą.


Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,

Gwiazzdka niech zaświeci.

Przyjdź Dzieciatko, przyjdź kochane,

Proszą wszystkie dzieci.


Przyjdź do naszych rodzin, domów,

obdarz nas pokojem.

Biednym, chorym i samotnym,

ulecz w sercu boleść.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików