Przyjdź o zbawienie pogańskie

Przyjdź o zbawienie pogańskie,

Jezu dziecię panieńskie,

Niech się wszystek świat dziwuje,

Bo rzecz nową Pan gotuje.


Panna Syna porodziła,

panieństwa nie straciła,

Pełna cnót, bo w Niej Pan chwały,

Miał Majestat okazały.


Przyszedł od Ojca wiecznego

i zaś odszedł do Niego,

Gdzie nas zabierze do Siebie.

Siadłszy na prawicy w niebie.


Jezu równy Ojcu Swemu,

pomóż ludowi Twemu,

Niech łaska i Twa moc wieczna

Wszystkim będzie pożyteczna.


Twój żłób niech nam świeci jaśnie,

niech Twa chwała nie gaśnie.

Daj wzrost w wierze, daj w godności

Wnijść do niebieskiej radości.


Chwała Ojca Najwyższemu,

cześć Synowi wiecznemu,

Chwała Duchowi Świętemu,

Bogu w Trójcy jedynemu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików