Radosna Światłości

Radosna Światłości,

Wieczny Odblasku Ojca,

Święty i błogosławiony,

Jezu Chryste, Jezu Chryste!


Tobie śpiewamy, Synu Maryi,

Oblubienicy wolnej od skazy,

Żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,

Ty, który źródłem jesteś Jasności.


Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,

Tyś jest Odblaskiem Ojca Światłości,

Udrękę nocy Ty z nas usuwasz,

I dusze świętych Ty sam oświecasz.


Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,

Rozjaśnia myśli i budzi serce.

Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,

Racz nas zachować od zła wszelkiego.


Niech nasze dusze spoczną w pokoju,

Gdy Cię poznają i umiłują,

Niech nasze oczy patrzą bez końca,

Na Twoją Światłość niewysłowioną.


Abyśmy wreszcie wolni od grzechu,

I pokonawszy lęki tej ziemi,

Czerpali siłę z Twojego życia,

Z Ciebie jest bowiem nasze istnienie.


Spraw, niechaj zstąpi na nas Duch Święty,

W którym wołamy do Boga: Ojcze,

Niech Jego rosa użyźni duszę,

Niech nas napełnią królewskie dary.


Modlitwa moja do Ciebie, Panie,

Niechaj się wzniesie jak dym kadzidła,

Ku Tobie ręce moje wzniesione,

Niechaj of arą będą wieczorną.


Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,

Ciebie sławimy w niezmiennej chwale.

Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,

Który jak Pieczęć błyszczy jedności.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików