Spuść, Ojcze, Sprawiedliwego

Spuść, Ojcze, Sprawiedliwego,

Ześlij z nieba zbawienie,

Wołał lud, któremu tego

Dać miało objawienie,

By widział Zbawiciela

I wszedł w niebios wesela,

Które grzechem zamknione

Przez Zbawcę otworzone.


Bóg Ojciec się ulitował,

Chcąc ludzkie plemię zbawić,

Syn Boży się ofiarował,

By nas z piekła wybawić

Spieszy Gabryel zwiastować

Maryi, ta chcąc stosować

Się do Boskich wyroków,

Spełnia słowa Proroków.


Gdy Marya usłyszała

To niebios zwiastowanie,

Służebnicą się nazwała,

Słowo Ciałem się stanie.

Wnet Elżbietę nawiedziła,

Boga dusza jéj wielbiła;

Jan Zbawiciela poznaje

I radości znak daje.


Ten wzniósł swój głos na pustyni:

Powstańcie, bo zbawienie

Jest blisko, niech każdy czyni

Pokutę na zbawienie

Duszy; drogę mu gotujcie

I ścieżki krzywe prostujcie;

Posłał mnie Pan gotować

Mu drogę i prostować.


Chodźcie wśród dnia światłości,

Nie w obżarstwie i zbytku,

Uczcie się sprawiedliwości,

Żyjąc dla dusz pożytku;

Jedność i zgodę szanujcie,

Zbawiciela naśladujcie;

Módlcie się w imię Jego,

Zbawcy świata całego.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików