Spuśćcie, łaskawe niebiosa

Spuśćcie, łaskawe niebiosa,

Spuśćcie z deszczem obłoki!

Niechaj zstąpi jako rosa

Mesyasz przez Proroki

Od Boga nam obiecany,

Zbawiciel nam pożądany

Niechajże przyjdzie kiedy!


Niech nam ziemia Tego zrodzi,

Od którego zbawienie

Całego świata pochodzi;

Skrusz niebieskie sklepienie,

Zstąp, Zbawicielu na ziemię

Wybaw nędzne ludzkie plemię

Od zguby wiekuistej.


Tak dla przestępstwa Adama

Ojcowie zatrzymani

Przed przyjściem Chrystusa Pana

W głębokości otchłani

Z płaczem rzewliwie wołali,

Z utęsknieniem wyglądali

Przyjścia Jego na ziemię.


Bóg wysłuchał ich wołanie

I posłał Syna Swego,

W którym ma upodobanie,

Aby wszyscy przez Niego

Mieli, a mieli obficie

Na wieki szczęśliwe życie

W niebie, w królestwie Jego.


Boć On zgładził nasze długi,

Do wiecznego żywota

Przez Swoje drogie zasługi

Otwarł zamknięte wrota,

Rodził się z Panny Maryi,

A umarł na Kalwaryi,

Dla zbawienia naszego.


Chwalmyż tedy Boga tego,

Znajmyż się do wdzięczności

Za te zmiłowanie Jego

Za miłość chce miłości,

A najmilsza jest Mu chwała,

Gdy serce miłością pała

I wolę Jego czyni.


Pierwszy raz przyszedł z cichością,

Chrystus Pan i pokornie,

Ale z wielką wspaniałością

Przyjdzie na świat powtórnie,

Jak Sędzia w dzień ostateczny,

Gdy cnotliwym żywot wieczny,

A złym piekło przysądzi.


Miejmyż to w żywej pamięci,

Niech pamięć sądu tego,

Kiedy nas pokusa nęci

Wstrzyma od wszego złego,

Przy tem jak rozumnych ludzi,

Niechaj skutecznie pobudzi

Do życia cnotliwego.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików