Spuśćcie nam na ziemskie niwy

Spuśćcie nam na ziemskie niwy

Zbawcę, z niebios obłoki!

Świat przez grzechy nieszczęśliwy,

Wołał w nocy głębokiej;

Gdy wśród przeklęctwa od Boga,

Czart panował, śmierć i trwoga,

A ciężkie przewinienia,

Zamkły bramy zbawienia.


Ale się Ojciec zlitował

Nad nędzną ludzi dolą,

Syn się chętnie ofiarował,

By spełnił wieczną wolą:

Zaraz Gabryel zstępuje,

I Maryi to zwiastuje,

I że z Ducha świętego,

Pocznie Syna Bożego.


Panna przeczysta w pokorze

Wyrokom się poddaje,

Iszczą się wyroki Boże,

Słowo ciałem się staje.

Ach! ciesz się Adama plemie,

Zbawiciel zejdzie na ziemię:

Drżyj piekło! on twe mocy,

W wiecznej pogrąży nocy.


Oto się już głos rozchodzi:

Wstańcie bracia uspieni!

Zbawienie nasze nadchodzi,

Noc się w jasny dzień mieni.

Precz odtąd dzieła niecnoty!

Wylęgnione w śród ciemnoty:

Niech każdy z nas w przyszłości,

Zbroję wdzieje światłości.


Niech nas zdobi mierność stała,

W pokarmie i napoju,

Niehołdujmy chuciom ciała,

Żyjmy w zgodzie, w pokoju!

Naśladować tego mamy,

Którego przyjścia czekamy:

Ta jest powinność nasza

Jak Apostoł ogłasza.


Zbawco świata! szczerze chcemy

Pełnić te powinności;

Złącz się z nami, niech będziemy

Twemi dziećmi w szczerości!

Wlej o! Jezu miłościwy!

W duszę mą pokój prawdziwy,

Posiądź, i serce moje

Wszak jestem dziecię twoje.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików