Tobie nad pomysł

Tobie nad pomysł, dowcip i wymowę,

Wznawiamy Panno rzecz Gabryelowę:

Któraś od niego w te słowa uczczona,

Bądź pozdrowiona.


U ciebie jednej niebieskie są dary,

Któremi cię Bóg obdarzył bez miary:

Tyś napełniona łaską pożądaną,

Od Boga daną.


Pan z tobą, ciebie przed czasy wszystkiemi,

Przeznaczył sobie przybytkiem na ziemi:

Zkąd cię do nieba przeniósł nad obłoki,

Na tron wysoki.


Nad inne panny, które zachowały

Swe Bogu śluby, masz przywilej cały:

Z białychgłów żadna bez wady wszelakiej,

Czci nie ma takiej.


Dla tego słusznie ciebie wychwalamy,

I twej u Syna pomocy żądamy,

By nam odpuścił z twej świętej zasługi,

Bóg nasze długi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików