Urząd zbawienia ludzkiego

Urząd zbawienia ludzkiego,

Potrzebował pilnie tego,


By upadek Bóg naprawił,

Człowieka grzesznego zbawił.


Pan Bóg w Trójcy świętej radził,

By świat zbawił, grzechy zgładził,


Przez wcielenie Syna swego,

Sprawą Ducha najświętszego.


Panna od wieku przejrzana,

Archaniołem obesłana:


Żeby na to przyzwoliła,

Matką najwyższego była.


Mówiąc: Zdrowaś bądź Maryja,

Łaskiś pełna żadna inna,


Pan jest z tobą od stworzenia,

Nie lękaj się pozdrowienia.


Oto poczniesz najwyższego,

Syna Boga wszechmocnego,


I porodzisz Boską mocą,

Ducha świętego pomocą.


Panna się z tego zdumiała,

Czego przedtem niesłyszała ,


Wolą Bożą być baczyła,

Aniołowi przyzwoliła.


O czem sprawnie wysłuchawszy,

Rzekła Posłowi powstawszy:


Służebnicam Pana mego,

Stań się według słowa twego.


Duch święty natychnliast zstąpił,

Ciało Panieńskie poświęcił;


Słowo Boże jest wcielone,

Ludzkie plemię wybawione.


Przy tej tak wdzięcznej nowinie,

Którąć Anioł prawi ninie,


Pełna łaski Panno prosim ,

Łaskę Pańską niech odnosim.


W tobie jest obfitość wszelka,

A w nas jej potrzeba wielka,


Maryja morzem łask słynąc,

Dozwól łaskom na nas spłynąć.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików