W czasie świętym, adwentowym

W czasie świętym, adwentowym

Jak przed przyjściem Chrystusowym,

Z żalem serca rozważamy,

Z Patriachami wołamy:


Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa!

Ziemię niech użyźni rosa,

dobroć Boga wszechmocnego

niech nam da Sprawiedliwego!


Przyjmij, Ojcze, nasze dary

w dowód czci, miłości, wiary:

Ty nam dajesz Syna swego,

my Ci Zbawcę znów naszego


Panie Jezu, nim my Ciebie

godni będziem widzieć w niebie,

zasilaj nas Ciałem Swoim,

i obdarz świętym pokojem.


Pobłogosław nas, o Panie!

Niech się szczęście nam dostanie

na ziemi tutaj w udziale.

A zupełnie w Twojej chwale.


Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików