W tym świętym czasie oczekiwania

W tym świętym czasie oczekiwania

równajmy ścieżki naszego życia,

by Pan nas zastał przygotowanych

na Jego przyjście.


Niech się obniżą wyniosłe szczyty,

niech się doliny podniosą w górę,

a wszelka droga podąża prosto

do swego celu.


Bo już się zbliża Zbawiciel świata,

przynosząc światło zbłąkanym w mroku,

i każdy człowiek zobaczy Słowo

Wcielone dla nas.


A kiedy wróci na końcu czasów,

by sądzić ludzi za ich uczynki,

niech Jego łaska i miłosierdzie

przeważą winę.


Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,

i Twego Ojca z płomiennym Duchem:

niech będzie chwała przez całą wieczność

Najświętszej Trójcy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików